Poezie

Vladimír Majakovský

Vladimír Majakovský

Já po zuby ozbrojené
voje ty,
jež dvacet let prolétly
v trysku,
teď tobě odkazuji,
proletáři planety,
do toho
nejposlednějšího lístku

(Plným hlasem)

.

Vladimír Majakovský

Frontou strof kráčeje,
vidím vojska stát,
seřadiv špalíry svých stránek

(Plným hlasem)

.

Vladimír Majakovský

Znám sílu slova,
znám zvuk gongů slov.
To nejsou ta,
jimž aplaudují lóže.
Po slovech těch by se
i rakvím zachtělo
vykročit čtveřicí
svých dubových nožek

(Zlomky)

.

Vladimír Majakovský

Dříve literáti ručky neumazali si.
Pro pár vyvolenců skládali své spisy.
Teď je spisovatel hlasem mas.
Sám teď stane u sazečských kas.
A dokáže na slovesné brigádě,
že spisovatel
není běloruký estét, ale budovatel.

(Rosta 1920)

.


Vladimír Majakovský


V "Pravdě"
se píše pravda.
V "Izvěstijích"-
zvěsti.
Fakta.
Jen je vzít
a položit na stolek.
Ale básníka
zajímá
i to,
co bude za tokových dvě stě
anebo
za sto let

(Létající proletář)